CMH - THE CIRCULAR MATERIAL Database

CMH - THE CIRCULAR MATERIAL Market Place

CMH - THE CIRCULAR MATERIAL HUB

ระบบโพสต์ขาย/ซื้อ ของเสีย บน Market Place

โพสต์ขาย/ซื้อของเสีย


วันที่/เวลาโพสต์
ประเภทการโพสต์
ขาย ซื้อ
ประเภทของเสีย
ชนิดของเสีย
ของเสีย
ปริมาณของเสีย (ตัน)
ลักษณะ/ส่วนประกอบของเสีย
รูปถ่ายของเสีย
จังหวัด
อำเภอ/แขวง
ตำบล/เขต
เบอร์ติดต่อ
E-mail

พิกัดที่ตั้งสถานประกอบการ

ค้นหาสถานที่

  

     

คุณสนใจที่จะซื้อ/ขาย ตามโพสต์นี้ไหม ?